meno heslo
komunálne výskumné a poradenské centrum, dnes je Tuesday, 21. 10. 2014
zoznam článkov v kategórii: kom

KOM 2008 - stanoviská a postoje  Tuesday, 03. 03. 2009

 

V roku 2008 sa spolupracovníci KOM vyjadrovali k aktuálnym otázkam týkajúcich sa miest a obcí na Slovensku. Ich názory boli publikované v dvojtýždenníku KOM, niektoré sa objavili  v celoslovenskej tlači a niektoré využili zástupcovia Únie miest Slovenska v rámci medzirezorného pripominekovacieho konania, resp. vo svojich vyhláseniach. Stanoviská a postoje sme zosumarizovali do ucelenej publikácie. Kom 2008 - stanoviská a postoje si môžete stiahnuť vo formáte PDF (380 kB).

 celý článok >

14/2008  Wednesday, 24. 09. 2008

V štrnástom čísle informujeme o výsledkoch stretnutia riadiaceho tímu projektu Benchmarking miest. V časti legislatíva nájdete stanovisko k návrhu zákona o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, ktorý má význam pri plánovaní rozvoja miest. Komentujeme návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy, nakoľko toto opatrenie má plošný dopad na mzdové náklady miest. Slovenskí akademici vypracovali na základe objednávky vlády SR víziu a stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti. Materiál, ktorý stál viac ako dve desiatky miliónov slovenských korún by mal tvoriť základ k dohode o smerovaní našej spoločnosti. Niekoľko poznámok k nemu si môžete prečítať v časti komentáre. Kompletný materiál, ktorý je možné pripomienkovať, nájdete na stránke Úradu vlády. KOM 14/2008 si môžete stiahnuť vo formáte PDF (189 kB). celý článok >

12/2008  Friday, 08. 08. 2008

Dvanáste číslo KOM informuje o návrhu ďalšieho postupu prác v projekte Benchmarking miest, ktorý sa posunul do svojej rozhodujúcej fázy - validácia a vyhodnocovanie údajov. V časti legislatíva sme vybrali pre vás  novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej predchádzala dohoda ministerstva s predstaviteľmi miestnej samosprávy o vypustení návrhu prechodu kompetencií v tejto oblasti na mestá a obce. S názorom, prečo si myslí že to nie je správne, sa nám zverila v časti komentáre a analýzy Oľga Reptová, analytička M.E.S.A. 10.  V legislatívnej časti informujeme aj o návrhu novelizácie zákona o dani z príjmov a prinášame stanovisko Jaroslava Piláta k prvej časti návrhov, ktorými by sa mal novelizovať zákon o obecnom zriadení. Na našej webstránke nájdete v časti Fórum úplné znenie návrhov a stanovisko MV SR k nim. V čísle informujeme o stiahnutí návrhu zákona o životnom minime, zatiaľ, zo strany MPSVaR SR, ktorý by mal výrazne negatívny  dopad na príjmovú stránku miest a obcí. Prinášame tiež informácie o výnose dane z príjmov fyzických osôb za obdobie 01-06/2008 a podiel územnej samosprávy na ňom.

KOM 12/2008 si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 celý článok >

11/2008  Thursday, 17. 07. 2008

V jedenástom čísle KOM si môžete prečítať výsledky dotazníkového prieskumu o transparentnosti riadenia miest, ktorý sme vykonali v mesiacoch máj a jún 2008, ako aj informáciu o pokračovaní projektu Benchmarking miest. V komentároch a analýzach sa venujeme diskusii o optimálnom rozmiestnení stavebných úradov ako aj sporu o predajoch pozemkoch vo Vysokých Tatrách. Pre ÚMS sme pripravili stanoviská k viacerým legislatívnym zámerom a do KOM sme zaradili postoj k návrhu zákona o geodézii a kartografii, návrh zákona o výkone práce vo verejnom záujme a stanovisko k návrhu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 14.júla 2008 zahájila svoju činnosť pracovná skupina pre novelizáciu zákona o obecnom zriadení. O tomto fakte ako aj o skutočnosti, že po zavedení eura sa očakáva zdraženie aktívneho cestovného ruchu sa dočítate v časti informácie.

KOM 11/2008 si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 celý článok >

10/2008  Tuesday, 08. 07. 2008

Desiate tohtoročné číslo obsahuje harmonogram ďalšieho postupu v projekte "Benchmarking miest", ktorý sa pomaly posúva do etapy validácie údajov. Kometáre a analýzy sa venujú dvom témam. Jednou sú dopady pripravených zákonov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj ministerstva pôdohospodárstva, na príjmovú stránku rozpočtov miest. Druhou témou je nekonečná diskusia o vyrovnávaní regionálnych rozdielov na Slovensku. Uverejňujeme dve stanoviská centra odoslané Únie miest Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkovacieho konania. Jedno k návrhu zákona o sociálnych službách a druhé k analýze zdaňovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Výstupom oboch materiálov je návrh znižujúci príjem územnej samosprávy a preto je potrebné žiadať kompenzáciu dopadov týchto zákonov. Vo všeobecných informáciách zverejňujeme sumár výsledku dohadovacieho konania financovania regionálneho školstva pre rok 2008 v členských mestách Únie.  KOM 10/2008 si môžete stiahnuť vo formáte PDFcelý článok >

nasledujúca strana >>