Niektorí kandidáti na primátorov majú síce uvedené trvalé bydlisko v meste, kde kandidujú, ale bývajú v inej obci. Majú pravdu v tom, že neporušujú žiadny zákon. Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska to označil za balamutenie voliča. Podľa neho človek by mal kandidovať tam, kde žije, lebo problémy pozná najlepšie.

Nie je mi úplne jasné čím je podložená takáto úvaha. Dokonca si myslím, že z tisícov kandidátov na volené funkcie v obciach a mestách, ktorí v nich bývajú, mnohí ani netušia do čoho kandidujú a čo sú skutočné problémy ich obcí a miest.

Realitou však je, že najmä menšie obce majú často problém nájsť kandidáta na starostu, čo je na Slovensku znásobené aj povinnosťou kandidáta mať v obci trvalý pobyt. A práve preto je na mieste otázka, prečo takáto podmienka. Prečo niekto z inej obce, ktorý rozpozná možnosti alebo chce v niečom pomôcť inej obci, sa nemôže uchádzať o post starostu.

Každý z kandidátov, či už býva alebo nebýva v obci / meste je priamo volený oprávnenými voličmi v konkrétnej obci, meste. Tých musí niečím presvedčiť, aby mu dali dostatok hlasov. Ak ho zvolia, je viazaný pri výkone svojho mandátu dodržiavaním platnej legislatívy. Bude musieť rešpektovať rozhodnutia obecného / mestského zastupiteľstva, tvoreného trvalo bývajúcimi obyvateľmi obce. A čo ak je to človek, ktorý má jasnú predstavu čo chce realizovať, nepodlieha tak výrazne miestnym zvyklostiam, dokáže riešiť problémy z väčšieho odstupu a obec / mesto budú pod jeho vedením prosperovať. Ak občania obce, mesta, budú považovať trvalý pobyt za to hlavné kritérium, tak mu hlasy nedajú, ale aspoň majú na výber, dokonca možno získajú aj iný názor na riešenia problémov.

Preto si myslím, že je skôr potrebné upraviť legislatívu a umožniť, aby za starostu, primátora, mohol kandidovať aj občan, ktorý nie je trvalo prihlásený na pobyt obcí. Potom nebudeme musieť špekulovať, či tým balamutí občanov, alebo nie. A ostane na každom kandidátovi, aby si zvážil aký to bude mať dopad na jeho kandidatúru. Najmä v prípade, ak bude chcieť kandidovať ako nezávislý a bude musieť získať podpisy pre svoju kandidatúru od trvalo bývajúcich obyvateľov obce. A ak by sa opieral o stranícku kandidátku, je na občanoch, aby si to zvážili.

Nachádzame sa v procese zásadných spoločenských zmien a jedným z predpokladov ich zvládnutia je väčšia flexibilita. Tá by sa mala prejaviť aj v zmene pravidiel, ktoré zaťažujú, často zbytočnými, zákonmi územnú samosprávu. Paradoxne to majú väčšinou na svedomí tí, ktorí v takýchto obciach nebývajú, alebo sa presťahovali do Bratislavy - poslanci NR SR.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum