Správa sumarizuje zistenia z mestského regiónu Trenčín. Definuje podľa autorov hlavné problémy územia a poskytuje námety na riešenia v oblasti ekonomického rozvoja, spravovania územia a spolupráce obcí v mestskom regióne, vo väzbe na očakávané trendy. Tento výstup je súčasťou projektu Komunálneho výskumného a poradenského centra, n. o. Piešťany s názvom „Spolupráca obcí v mestskom regióne", ktorého cieľom je zdôraznenie potreby intenzívnejšej spolupráce jadrového mesta regiónu a obcí v ňom ležiacich. Osobitnou prílohou materiálu je „Mestský región Trenčín v číslach a údajoch".

Správa "Mestský región Trenčín - Spolupráca, spoločné verejné politiky, spoločné zabezpečovanie služieb" na stiahnutie

 

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum