V sekcii PRACOVNÉ DOKUMENTY (Working Papers) prinášame rôzne viac stránkové podhľady na budúcnosť... Dokumenty si môžete otvoriť kliknutím na ich farebne zvýraznený názov.

Pracovný dokument 2024 – 01  REGIONÁLNA POLITIKA

Vypracované pre Úniu miest Slovenska

Autor: Viktor Nižňanský, KOM, n.o.

Pracovný dokument 2024 – 02  PRETRVÁVAJÚCI CENTRALIZMUS JE PRÍČINOU „BIEDY“...

Zverejnené v časopise NHF EU v Bratislave

"Monitor hospodárskej politiky"

Autor: Viktor Nižňanský, KOM, n.o.

Pracovný dokument 2024 – 03  ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA POTREBUJE SYSTÉMOVÚ ZMENU FINANCOVANIA A NIE AD HOC RIEŠENIA

Autor: Viktor Nižňanský, KOM, n.o.

 

Pracovný dokument 2021 – 01  INTELIGENTNÉ MESTÁ A REGIÓNY NA SLOVENSKU

Výzva na digitálnu transformáciu a spoluprácu v rámci mestských regiónov

Autor: Viktor Nižňanský, KOM, n.o.

Pracovný dokument 2021 – 02  SPOLUPRÁCA V REGIÓNOCH

jedna z priorít miestnej politiky

Autor: Viktor Nižňanský, KOM, n.o.

Pracovný dokument 2021 – 03  SLOVENSKO MESTSKÝCH REGIÓNOV

Autor: Viktor Nižňanský, KOM, n.o.

 

Pracovný dokument 2021 – 04  KOMPETENCIE ŠTÁTU A MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Autor: Viktor Nižňanský, KOM, n.o.

 

Pracovný dokument 2021 – 05  MESTÁ A MESTSKÉ REGIÓNY SÚ ZÁKLADOM BOHATSTVA

Autor: Viktor Nižňanský, KOM, n.o.

 

Pracovný dokument 2021 – 06  NÁVRAT KU KOREŇOM DEMOKRACIE

Vypracovaný pre diskusiu v rámci pracovnej skupiny Slovak Global Network

Autor: Viktor Nižňanský, KOM, n.o.

 

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum