Vďaka spolupráci VŠEMVS, Únie miest Slovenska, zúčastnených miest a KOM, aj v roku 2009 pokračoval projekt "Benchmarking miest". Po úprave štruktúry ukazovateľov, doplnení internetového portálu, zbere a následnej validácii údajov majú zúčastnené mestá k dispozícii možnosti porovnávania vývoja v jednotlivých ukazovateľov za obdobie rokov 2004 - 2008. Je potešiteľné, že vzrástol počet miest, ktoré majú o projekt záujem. V roku 2009 sme pripravili, okrem tradičného prostredia pre porovnávanie sa aj metodiku vytvorenia rankingu miest z vybraných ukazovateľov. Výsledky práce boli prezentované na Diskusnom fóre Piešťany 2009 a publikáciu si môžete stiahnuť tu.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum