V dňoch 14. a 15. októbra 2009 sa uskutočnila v Starom Hrozenkove, na Morave, jubilejná 10.konferencia projektu "Obnova vidieckej krajiny v CHKO Biele - Bíle Karpaty", ktorý prebieha od roku 1993. Na konferencii, pod záštitou hejtmana Zlínskeho kraja, sa zúčastnilo 57 účastníkov zverejného asúkromného sektora. Na úvod sa kprojektu zo svojho pohľadu vyjadrili starosta Starého Hrozenkova, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, hejtman Zlínskeho kraja apodpredseda Euroregiónu Biele - Bíle Karpaty. Po úvodných prezentáciách odborných garantov, Viktora Nižňanského aMirka Kundratu sa dva dni diskutovalo vtroch blokoch: krajina, ľudia, hospodárstvo. Nakoniec boli prijaté závery konferencie, ktoré budú doručené všetkým, ktorí môžu prispieť k ďalšiemu riešeniu otvorených otázok vtejto oblasti. Úvodnú prezentáciu si môžete stiahnuť: Biele - Bíle Karpaty II.

Tematický blok Krajina: Krajina Bielych Karpát (aj) ako predmet geografického výskumu

Tematický blok Ľudia: Situace na trhu práce

Projekty přeshraniční spolupráce v oblasti dopravy

Krajina - ľudia - hospodárenie v prihraničí Bílých - Bielych Karpát

Tematický blok Hospodárenie: Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Aktuální stav ekologického zemědělství v Bílých Karpatech a Zlínském kraji

Ekologické poľnohospodárstvo v SR k 31.7.2009

Cezhraničná spolupráca v BBK: Cezhraničná spolupráca v Bílých - Bielych Karpatoch    

Přeshraniční spolupráce v ER BBK

Fond mikroprojektov OPCS SR - ČR 2007 - 2013

Závery a hodnotenia: Závery z 10. medzinárodnej Bielokarpatskej konferencie

Tradičné slovo na záver, Recenzia príspevkov

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum