Dňa 30.septembra 2008 sa konal v Tatranskej Lomnici už piaty ročník odbornej konferencie Komunálny manažment, tentoraz s podtitulkom "Dnešok určí tvár miest na desiatky rokov". Organizátorom podujatia bol tradične týždenník Trend. Konferencia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 70 predstaviteľov miest, obcí, regiónov, štátnej správy, ale aj súkromného sektora, prebehla vo viacerých blokoch týkajúcich sa financovania, manažmentu, spolupráce mesta a developerov, ale aj komunikačných stratégií. V prvom bloku vystúpil s prezentáciou pokračovania projektu "Benchmarking miest" Viktor Nižňanský.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum