2019 06 niznansky silny region obalka

Hospodárska politika by mala byť dlhodobo zameraná na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov čo najefektívnejšie, bez zbytočnej byrokracie a plytvania verejných zdrojov. Ekonomika je však živý organizmus a reaguje na hlavné hospodárske, demografické, sociálne, ale aj kultúrne trendy. Preto je potrebné z času na čas spätne vyhodnotiť, do akej miery sú aktuálne politiky a inštitucionálne usporiadania tými najlepšími riešeniami pre blahobyt občanov. Cieľom tejto štúdie je kritická analýza – cez optiku dlhodobých trendov – súčasného modelu správy štátu a načrtnutie možných riešení.

Publikácia na stiahnutie

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum