Dňa 23. septembra 2009 sa v Žiline uskutočnila šiesta konferencia týždenníka Trend "Komunálny manažment". Tento rok bola venovaná dopadu a dôsledkom hospodárskej krízy na mestá a obce, na možné krátkodobé aj dlhodobé opatrenia, ktoré zmiernia dopady, resp. budú zabraňovať dôsledkom budúcich kríz. Konferencia (hotel Holiday Inn) mala štyri bloky: čo prinesie rozpočet, riadenie financií v kríze, recepty na efektívnosť a turizmus, ako zdroj príjmov, na ktorých okrem ďalších 21 prednášateľov vystúpil riaditeľ KOM s prezentáciou na tému : "Decentralizácia - protikrízová stratégia". Hlavným odkazom prezentácie bolo poukázať na zraniteľnosť súčasného systému a odporučiť zmeny, ktoré posilnia autonómnosť samosprávy, ale aj kvalitu poskytovania služieb občanom. Prezentáciu si môžete stiahnuť tu: Komunálny manažment 2009

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum