S podtitulom "Vidiecke priestory medzi globalizáciou a suburbanizáciou" sa uskutočnila v dňoch 21. - 22.septembra 2009 v bratislavskom Primaciálnom paláci medzinárodná konferencia zameraná na vidiecky priestor. Za účasti predsedu Dolnorakúskej vlády, primátora mesta Bratislava, predsedov Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja a desiatok odborníkov a politikov z 10 štátov sa uskutočnili prednášky a diskusie v štyroch tématických blokoch: I. Vidiecke priestory v okolí aglomerácií, II. Konflikty alebo spolupráca?, III. Vidiecky priestor v susedstve centier a metropol, IV. Stratégie rozvoja mesta Trnava a Trnavského regiónu. Témy konferencie boli zaujímavé pre naše centrum najmä z dôvodu prípravy projektu "Komunálna reforma na Slovensku", čo bol aj dôvod účasti našich zástupcov na konferencii.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum