Dňa 12. júna 2009 sa v Bratislave, Primaciálny palác, uskutočnil 19. snem Únie miest Slovenska. Na sneme vystúpili, o.i.: eurokomisár Ján Fígeľ, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Milan Hort, zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy a organizácií spolupracujúcich s Úniou miest. Na sneme boli zvolené nové orgány Únie a prezidentom na najbližšie dva roky sa stal primátor hl. mesta Slovenska Bratislava, Andrej Ďurkovský. V rámci pracovnej agendy snemu vystúpil s prezentáciou riaditeľ Komunálneho výskumného aporadenského centra, n.o.

Súbor Čo sa udialo od posledného snemu si môžete stiahnuť vo formáte PDF (84 kB).

Prezentáciu Čo sa udialo od posledného snemu (Režim kompatibility) si môžete stiahnuť vo formáte PDF (724 kB)

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum