29. júna 2012 sa uskutočnil v Bratislave 22. snem Únie miest Slovenska, ktorý sa venoval najmä budúcnosti miest a novým výzvam vyplývajúcim zo zmeny rámcových podmienok. Zmes vonkajších a vnútorných výziev dostáva mestá do štrukturálnych a finančných problémov, pričom politické, rozhodovacie, štruktúry nie sú na tieto výzvy prispôsobené. Viktor Nižňanský vystúpil na sneme s príspevkom: "Mestá sú kľúčom rozvoja Slovenska", v rámci ktoré sa venoval, okrem definovania výziev, novým formám spolupráce miest, zmenám politicko-administratívnych štruktúr a možnostiam zvýšenia finančnej autonómie miest.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum