Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a zastúpenie Európskej komisie na Slovensko zorganizovali konferenciu na nanajvýš aktuálnu tému. Poskytli v nej priestor aj KOM na prezentovanie dopadov hospodárskej krízy na územnú samosprávu, ale aj na prezentovanie krátkodobých a strednodobých odporúčaní zameraných nielen na odstraňovanie krízy, ale aj predchádzaniu ďalších, ktorým sa spoločnosť nevyhne.    

Postkrízová ekonomická obnova a mobilizácia zdrojov rastu

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum