24. a 25. marca 2010 sa v Starom Smokovci uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Karpatským rozvojovým inštitútom. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre prezentácie rôznych pohľadov na rozvoj regiónov s dôrazom na dobré spravovanie na úrovni regionálnej samosprávy a iniciovať diskusiu o postavení, poslaní a úlohách regionálnej samosprávy v rozvoji regiónov Slovenska.

Na konferencii, kofinancovanej Nórskym finančným mechanizmom, vystúpila JE veľvyslankyňa Nórska na Slovensku, predstavitelia usporiadateľa, zástupcovia nórskeho regiónu Bodo, zástupcovia MVaRR SR, NR SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Fakulty verejnej správy UPJŠ Košice, Maľopolskeho vojvodstva, Ekonomickej fakulty Ostravskej univerzity a Komunálneho výskumného a poradenského centra v Piešťanoch. Vyžiadanou témou vystúpenia Viktora Nižňanského bolo zhodnotenie procesu decentralizácie na Slovensku.

Výňatok z anotácie prednášky:

Niektoré politické strany sa tvária, že reforma verejnej správy a realizácia stratégie decentralizácie štátu skončili, iné by najradšej jej pozitívne dôsledky postupne zlikvidovali. Predstavitelia samospráv si po zmenách v rokoch 2002 - 2005 vyžiadali "oddychový čas" a súčasná vláda síce schválila koncepciu modernizácie, ale predloženie konkrétnych riešení a ich realizáciu odsunula na ďalšie volebné obdobie. V hrubých rysoch boli ciele pôvodnej stratégie splnené. Napriek významnému posunu, vďaka ktorému sa Slovensko zaradilo, z hľadiska napĺňania miery decentralizácie do stredu štátov Európskej únie, nie je možné považovať proces za ukončený. Sú minimálne tri témy, o ktorých je treba ďalej diskutovať a prijať rozhodnutia ako ďalej. Sú to: zmena územnosprávneho členenia, pokračovanie v presune kompetencií na samosprávu a zníženie rozsahu delených úloh a posilnenie finančnej nezávislosti samosprávy.

Prezentáciu si môžete stiahnuť tu.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum