Dňa 10.12.2009 sa v Piešťanoch konal, v rámci podujatia „ Diskusné fórum Piešťany 2009", seminár o možnostiach úspor v samospráve, ktorý je reakciou na obdobie krízy a z nej vyplývajúci tlak na mestské rozpočty. Pozvaní boli predstavitelia miest a obcí, ktorým bol touto formou vytvorený priestor na diskusiu a vzájomnú výmenu názorov a nápadov, prípadne konkrétnych riešení vedúcich k úspore výdavkov. Diskusia bola moderovaná zástupcami konzultačnej spoločnosti SAPIENT a KOM. Svojimi skúsenosťami z reakcie rakúskych miest na krízu prispel aj zástupca Centra pre verejnú správu (KDZ) z Viedne. Vzhľadom na účasť a obmedzený počet diskutovaných tém je tento seminár možné považovať za štartovací ročník, na ktorom organizátori zbierali potrebné skúsenosti.

Na základe reakcií účastníkov sa organizátori rozhodli, že v budúcnosti sa bude seminár konať v odlišnom termíne, a to dvakrát do roka – v apríli/máji a septembri/októbri. Jeho zameranie by malo byť užšie a pozvaní by mali byť konkrétni odborníci na danú problematiku z mestských úradov, ako aj zástupcovia dodávateľských firiem a zahraniční hostia. Pôjde o diskusnú platformu, na ktorej sa budú prezentovať nové prístupy k riešeniu otázok v danej oblasti s potenciálom konkrétnych úspor v rozpočtoch samospráv. Podmienkou pritom bude nenáročnosť na investičné výdavky a relatívna rýchlosť možnosti dosiahnutia týchto úspor. V priloženom texte prinášame záznam z diskusie účastníkov a veríme, že na budúcich podujatiach budete našimi hosťami. O čase a mieste konania Vás budeme včas informovať.

Úspory v samospráve

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum