V roku 1894 postavený objekt Kursalón (Kúpeľná dvorana) v Piešťanoch sa stal miestom I.diskusného fóra, ktoré v dňoch 2. a 3. decembra zorganizovalo KOM. Nadviazalo tak na dva predchádzajúce ročníky konferencie "Benchmarking miest". Podujatia sa zúčastnilo 40 zástupcov troch vysokých škôl, zástupcovia miest a odborníci zaoberajúci sa problematikou miestnej samosprávy. Podujatie bolo rozdelené do troch blokov: Benchmarking miest 2004 - 2008, Model komunálnej reformy na Slovensku a Úspory v samospráve. Všetky tri oblasti sú v portfóliu záujmu KOM a sú realizované vďaka grantovej podpore VŠEMVS a Únie miest. Okrem spomínaných inštitúcií boli partnermi konferencie aj FVS UPJŠ Košice, MIM, s.r.o. a M.E.S.A. 10. Mediálnymi partnermi podujatia boli štvrťročník Komunálne financie a časopis Verejná správa.

Cieľom nebolo masové podujatie, ale založenie diskusnej platformy v uvedených oblastiach. Odbornými garantmi jednotlivých blokov boli: Peter Rafaj a Stanislav Filip (Benchmarking miest), Viktor Nižňanský, Marta Hamalová a Nora Štangová (Model komunálnej reformy), Ján Marušinec a Pavol Boroš (Úspory v samospráve). Podkladom pre diskusie boli dve štúdie: Benchmarking miest a Model komunálnej reformy na Slovensku, I. etapa projektu, ktoré vydala VŠEMVS Bratislava, ako aj scénar diskusie garantov o možných úsporách v 12 oblastiach pôsobenia územnej samosprávy. Na začiatku každého bloku odznela prezentácia k téme od jedného z garantov a nasledovala výmena názorov a odporúčaní. Všetky podnety budú zohľadené v ďalších krokoch riešení a pri návrhu odporúčaní.

Podujatie bolo obohatené o vystúpenie dvoch zahraničných hostí: JE Josefa Areggera, veľvyslanca Švajčiarska na Slovensku, v bloku o komunálnej reforme a projektového manažéra Komunálneho dokumentačného centra (KDZ) z Viedne Thomasa Proroka, k dopadu krízy na rozpočty miest a obcí v Rakúsku, v bloku o možných úsporách v komunálnej sfére.

Diskusné fórum bude pokračovať v roku 2010 sériu podujatí k jednotlivým oblastiam pôsobenia miestnej samosprávy.

Fotogaléria:

 t DSC05623 1 t DSC05624   
 t DSC05619  t DSC05626  
© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum