Vybrané problémy miestnej samosprávyKOM n.o. veľmi rado prispelo k vydaniu publikácie P. Kukliša a V. Virovej, ktorá približuje viaceré témy a otvára otázky v oblasti pôsobnosti miestnej samosprávy. Mnohé z nich sú aktuálne aj po desiatich rokoch od jej vydania a bude ich potrebné riešiť v rámci budúcich reformných zámerov.

Publikácia na stiahnutie

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum