Pokračovanie decentralizácieCieľom štúdie je navrhnúť ako posilniť daňovú a finančnú suverenitu obcí. Návrh opatrení nadväzuje na fiškálnu decentralizáciu realizovanú v rokoch 2004 - 2005, ale aj na tézy pokračovania reformy verejnej správy, ktoré schválil Snem Únie miest Slovenska v januári 2020 (dokument „Dozrel čas na zmeny“).

Publikácia na stiahnutie

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum