Pokračovanie decentralizácieDecentralizácia štátu má rôzne podoby. Môžeme si pod ňou predstaviť privatizáciu, t. j. presun úloh verejného sektora na sektor súkromný, dekoncentráciu (presun úloh v rámci štátnej správy), ale aj presun úloh zo štátnej správy na územnú samosprávu. Práve na jej poslednú podobu sú zamerané odporúčania pripravené, pod vedením Viktora Nižňanského, na základe poverenia a v gescii predsedu vlády Ľ. Ódora.

Publikácia na stiahnutie

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum